ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КИЧЕВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

 

Интернационалната Кичевска ликовна колонија е доброволна интересна и неполитичка организација од областа на современата ликовна уметност од посебен општ интерес.
 
ИКЛК своите цели ги остварува преку организирање на ликовни манифестации и други слични форми на делување, а во согласност со постојаните законски прописи од областа на културата.
 
ИКЛК има за цел да го стимулира, потикнува, развива и унапредува ликовното творештво, да ги збогатува постојните ликовни фондови со нови современи уметнички творби.
Преку своите облици на интернационално комуницирање придонесува за зближување на уметниците од целиот свет, преку изложби, публикации, предавања, научни собири и други облици врши популаризација на современата ликовна уметност.
 
Ликовната колонија започнува со работа првата сабота во месец Јули секоја година и трае две недели.
Уметниците своите дела ги изработуваат во хотелот "Куќа на уметноста" сместен во густа констенлива и борова шума на 960 метри надморска височина во с.Кнежино-Кичево.
 
ИКЛК од пред една година почна и со продажба на слики кои се проценети од ДЛУМ (друштво на ликовни уметници од Р.Македонија).
 
Од своето формирање во 1994 година па се до денес ИКЛК е посетиле голем број на уметници од различни земји.
 
ИКЛК секоја година организирано со своите гости ги посетуваат и запознаваат убавините на Р.Македонија.

 

 


 

ДОСЕГАШНИ УЧЕСНИЦИ НА КОЛОНИЈАТА

1994

1.Гордана Даутовска - Македонија
2.Мирослав Крстески - Македонија
3.Глигор Васков - Македонија
4.Ангелина Дамјановска - Македонија
5.Часлав Марковиќ - Македонија
6.Данчо Ордев - Македонија
7.Владимир Величковски - Македонија

1995

1.Жанета Велјановска - Македонија
2.Часлав Марковиќ - Македонија
3.Мирослав Крстески - Македонија
4.Ангелина Дамјановска - Македонија
5.Дафинка Лазарова - Македонија
6.Илија Кочовски - Македонија
7.Данчо Ордев - Македонија
8.Владимир Величковски - Македонија
9.Васил Василев - Македонија
10.Гордана Даутовска -  Македонија
11.Глигор Васков - Македонија

1996

1.Зоран Јакимовски - Македонија
2.Васил Василев - Македонија
3.Беди Ибрахими - Македонија
4.Мирослав Крстески - Македонија
5.Глигор Васков - Македонија
6.Наталија Џимирска - Бугарија
7.Елизабета Аврамовска Бети - Македонија
8.Светлана Коруновска - Аџигогова - Македонија
9.Мирослав Стојановиќ - Шуки - Македонија
10.Сузана Стевчевска -  Македонија
11.Сања Раониќ - СРЈ

1997

1.Зденко Бужак - Хрватска
2.Татјана Васиќ - СРЈ
3.Наташа Милованчев - Македонија
4.Павле Георгиевски Зуфа - Македонија
5.Глигор Васков - Македонија
6.Мирослав Крстески - Миро - Македонија
7.Гроздан Крстевски - Македонија
8.Светлана Коруновска - Аџигогова - Македонија
9.Драган Биков - Македонија
10.Марија Марковска Македонија
11.Татјана Таневска - Македонија
12.Ѓорѓи Андов - Бугарија
13.Трајче Блажевски - Македонија
14.Часлав Марковиќ - Македонија
15.Тања Балаќ - Македонија
16.Дијана Томиќ - Радевска - Македонија
17.Симон Шемов - Македонија
18.Лидија Цаковиќ - Македонија
19.Петар Хаџибошков - Македонија

1998

1.Ненси Адамс - САД
2.Мерилин Арсем - САД
3.Зоран Атанасковски - Џери - Македонија
4.Томе Аџиевски - Македонија
5.Газанфер Бајрам - Македонија
6.Антон Батов - Русија
7.Ибрахим Беди - Македонија
8.Денис Боувен - Велика Британија
9.Васил Василев - Македонија
10.Кирил Гегоски - Македонија
11.Искра Димитрова - Македонија
12.Ставре Димитров -Стадим - Македонија
13.Олга Дроздова - Борисова - Русија
14.Хари Дудевски - Македонија
15.Никола Иванов - Балтон - Македонија
16.Јаниз Кирјакис - Грција
17.Маргарита Киселицка - Калајџиевска - Македонија
18.Гроздан Крстевски - Македонија
19.Павле Кузмановски - Македонија
20.Марта Маќеска - Македонија
21.Благоја Маневски - Македонија
22.Мирослав Масин - Македонија
23.Владимир Митровиќ - СРЈ
24.Валбона Муслиу - Албанија
25.Дубравко Наумов - Македонија
26.Бјанка Ненова - Бугарија
27.Џон Њумен - САД
28.Милена Попова - Бугарија
29.Славчо Соколовски - Македонија
30.Анка Стоилковска - Македонија
31.Антоние Филиповски - Тони -Македонија
32.Симонида Филиповска - Китановска - Македонија
33.Парвин Хатам - Франција
34.Петар Хаџибошков - Македонија
35.Симон Шемов - Македонија
36.Емил Шулајковски - Македонија
37.Јован Шумковски - Македонија

1999

1.Валбона Атанасковска - Македонија
2.Зоран Атанасковски - Џери - Македонија
3.Решат Ахмети - Македонија
4.Беди Ибрахими - Македонија
5.Љубиша Ивановски - Лепи - Македонија
6.Гоце Јакимовски Божурски - Македонија
7.Мирослав Крстески - Миро
8.Марјана Костојчиновска - Македонија
9.Томе Мишев - Македонија
10.Гоце Наневски - Македонија
11.Живко Пејовски - Македонија
12.Марија Павловска - Македонија
13.Славчо Соколовски - Македонија
14.Борислав Талевски - Македонија
15.Ацо Таневски - Македонија
16.Соња Поповска Трајковска - Македонија
17.Предраг Уросевиќ - Македонија
18.Антоние Филиповски - Тони - Македонија
19.Роберт Цветковски - Македонија
20.Трајце Чатмов - Македонија
21.Симон Шемов - Македонија
22.Илија Џокаџи - Албанија
23.Гаврил Прифтули - Албанија
24.Петер Шлангернбадер - Германија
25.Јашар Чал'л - Турција
26.Ферудин Ишиман - Северен Кипар
27.Барт Уцида - САД
28.Јован Пантовиѓ - СРЈ
29.Јошкин Шиљан - СРЈ
30.Тадеуш Зиелински - Полска
31.Ацуко Номура - Јапонија
32.Мори Хироко - Јапонија
33.Терада Чаики - Јапонија
34.Илона Захариева - Бугарија
35.Минцо Минцев - Бугарија
36.Дарина Добрева - Бугарија

2000

1.Билјана Алексоска - Македонија
2.Решат Ахмети - Македонија
3.Махмуд Бозкурт - Турција
4.Денис Боуен - Велика Британија
5.Луцијан Бартус - Словенија
6.Ѓорѓе Васиќ - СРЈ
7.Глигор Васков - Македонија
8.Анѓелика Вујовиќ - СРЈ
9.Стојче Гоцков - Македонија
10.Меридит Дејвис - САД
11.Станко Ѓорчев - Македонија
12.Петар Ѓорѓиев - Пљум - Македонија
13.Луан Зенку - Македонија
14.Никола Иванов - Балтон - Македонија
15.Башким Керими - Македонија
16.Мирослав Крстески - Миро - Македонија
17.Марина Левкова - Македонија
18.Часлав Марковиќ - Македонија
19.Марија Марковска - Македонија
20.НатаШа Милованчев - Македонија
21.Анелис Мидеи - Холандија
22.Гмитар Обрадовиќ -СРЈ
23.Милена Попова - Бугарија
24.Сашо Саздовски - Македонија
25.Валентин Топалов - Бугарија
26.Славко Упевце - Македонија
27.Јана Манева - Чуповска - Македонија
28.Станислава Шаровиќ - Македонија

2001

1.Тања Балаќ - Македонија
2.Тања Таневска - Македонија
3.Анета Божиновска - Македонија
4.Маја Џартовска - Македонија
5.Вујка Бојаров - Радивојевиќ - Македонија
6.Гаврил Кафеџиски - Македонија
7.Невзат Бејтули - Кица - Македонија
8.Синиша Неделковски - Македонија
9.Томе Мишев - Македонија
10.Владо Аврамчев - Македонија
11.Тодор Георгиевски - Теди - Македонија
12.Славко Тренкоски - Лок - Македонија
13.Емилија Дупарова - Македонија
14.Јован Патовиќ - СРЈ
15.Ферудин Ишиман - Северен Кипар


2002

1.Заке Превлукај - Србија и Црна Гора
2.Ирена Парашкевова - Бугарија
3.Љубка Кирилова - Бугарија
4.Атанас Костадин - Албанија
5.Надја Блајнштајн - Германија
6.Ферудин Ишман - Северен Кипар
7.Оздервим Шенол - Северен Кипар
8.Симеон Арнаудов - Македонија
9.Трајче Блажевски - Македонија
10.Невенка Петковска - Македонија
11.Марија Николовска - Македонија
12.Нехат Беќири - Македонија
13.Невзат Бејтули - Кица - Македонија
14.Никола Наневски - Македонија
15.Дончо Захариев - Бугарија

2003

1.Владо Аврамчев - Македонија
2.Мухамедали Алили - Македонија
3.Симеон Арнаудов - Македонија
4.Олгица Антовска - Македонија
5.Весна Бајалска - Македонија,Србија и Црна Гора,Франција
6.Тања Балаќ - Македонија
7.Денис Боуен - Велика Британија
8.Тони Димовски - Македонија
9.Ферудин Ишиман - Северен Кипар
10.Илија Кавкалески - Македонија
11.Николас Кириаку - Грција
12.Љубка Кирилова - Бугарија
13.Афердита Кики - Македонија
14.Савка Кримар - БиХ
15.Билгаип Биге Кочишта - Македонија
16.Јордан Манасиевски - Македонија
17.Казунори Накамура - Јапонија
18.Данка Петровска - Македонија,Србија и Црна Гора
19.Герлинде Пистнер - Германија
20.Заке Превлукај - Србија и Црна Гора
21.Слободан Тимчевски - Македонија
22.Стефан Хаџи Николов - Македонија
23.Резарта Хисеини - Србија и Црна Гора
24.Алеврас Христос  - Грција
25.Ѓорѓи Целески - Македонија
26.Катерина Чугунска - Македонија
27.Осман Керими - Македонија

2004

1.Денис Боуен - Велика Британија
2.Томе Бундевски - Македонија
3.Ива Владимирова Владимирова - Бугарија
4.Билур Водина - Турција
5.Жарко Вучковиќ - Србија и Црна Гора
6.Станко Георгиев - Македонија
7.Петар Георгиев - Пљум - Македонија
8.Тодор Георгиевски - Теди - Македонија
9.Димитар Димитров - Македонија
10.Илчо Ѓорески - Македонија
11.Нежа Зинаиќ - Словенија
12.Ферудин Ишиман - Северен Кипар
13.Слободан Јелисиевиќ - Србија и Црна Гора
14.Весна Каракаш - Србија и Црна Гора
15.Љубка Кирилова - Бугарија
16.Андреас Калогироу - Кипар
17.Слободан Милошески - Македонија
18.Ризван Мустафи - Македонија
19.Милтис Елени - Грција
20.Драган Најденовски - Македонија
21.Мери Џонс - Новотни - САД
22.Ирена Орел - Словенија
23.Таки М.Павловски - Македонија
24.Енвер Селими - Македонија
25.Јумико Тада - Јапонија
26.Саша А.Ткаленко - Македонија
27.Мирослава - Микица Трујкановиќ - Македонија
28.Бернхард Холеман -  Австрија

2005

1.Бернхард Холеман -  Австрија
2.Дине Дорина - Албанија
3.Албор Тоса - Англија
4.Марија Дамјанова - Бугарија
5.Љубка Кирилова - Бугарија
6.Баерлин Лиз - Германија
7.Мајкл Клоус  - Германија
8.Љуљзим Алими - Македонија
9.Светлана Коруновска - Аџигогова - Македонија
10.Невзат Бејтули Кица - Македонија
11.Томе Бундевски - Македонија
12.Илчо Ѓорески - Македонија
13.Билгаип Биге Кочишта - Македонија
14.Јулијана Гешоска - Македонија
15.Мирослав Крстески - Миро - Македонија
16.Љубиша Камењаров - Македонија
17.Томе Мишев - Македонија
18.Таки Павловски - Македонија
19.Наташа Станкоска - Македонија
20.Саша А.Ткаленко - Македонија
21.Динг Фу Лин - Н.Р.Кина
22.Тиан Бо Тао - Н.Р.Кина
23.Леонид Гладин - Русија
24.Николас Давидов - Русија
25.Кристина Баловски - САД
26.Ферудин Ишиман - Северен Кипар
27.Осман Кетен - Северен Кипар
28.Јакуп Хајро - Турција
29.Сузан Тезире - Франција


2006

1.Томе Бундевски - Македонија
2.Глигор Васков - Македонија
3.Ева Вевере - Латвија
4.Станко - Горгиев - Македонија
5.Елена Гриќченко - Латвија
6.Сергеј Дамовски - Македонија
7.Гунила Дрофеник - Австрија
8.Гоце Ефтимов - Македонија
9.Ферудин Ишиман - Северен Кипар
10.Такефуми Јамагаќи - Јапонија
11.Корнелија Јанке - Германија
12.Кирил Казанџиски - Македонија
13.Михаил Камберов - Бугарија
14.Константин Кацев - Македонија
15.Афердита Кики - Македонија
16.Љубка Кирилова - Бугарија
17.Мирослав Крстески - Миро - Македонија
18.Едуардо Лапетина САД
19.Ли Тиан - Кина
20.Слободан Маневски - Цобе - Македонија
21.Арта Махмуди - Македонија
22.Шќипе Мехмеди - Македонија
23.Натаќа Милованцев - Македонија
24.Томе Миќев - Македонија
25.Даниела Панцевска - Македонија
26.Павле Пејовиќ - Црна Гора
27.Мери Аницин - Пејовска - Македониа
28.Робертс Доу - САД
29.Суето Сасада - Јапонија
30.Агим Саити - Македонија
31.Светислав Славковиќ - Кајзер - Србија
32.Мирослав Стојановиќ - Шуки - Србија
33.Јакуп Хајро - Турција
34.Ворен Ентони - САД
35.Роберт Цветкоски - Македонија
36.Глигор Цемерски - Македонија
37.Шен Џиен - Кина
38.Емил шулајковски - Македонија

2007

1.Бурим Ајдини - Македонија
2.Томе Бундевски - Македонија
3.Глигор Васков - Македонија
4.Ферудин Ишииман - Северен Кипар
5.Нихат Кахараман - Турција
6.Ели Колинс - Велика Британија 
7.Илија Коцовски - Македонија
8.Мирослав Крстески - Миро - Македонија
9.Часлав Марковиќ - Македонија
10.Марија Маркоска - Македонија
11.Марина Цветановска - Мартиновска - Македонија
12.Мајкл Моска - САД
13.Касиопеја Наумовска - Македонија
14.Ахмет Озел - Турција 
15.Паола Рос - САД 
16.Мирослав Стојановиќ Шуки - Македонија
17.Роџер Томсон - Нов Зеланд
18.Роберт Цветковски - Македонија
19.Рита Грило - Италија 
20.Адем Бешири - Македонија

2008

1.Мирослав Крстески - Миро - Македонија
2.Павле Поповиќ - Србија
3.Даниел Понсард - Франција
4.Жарко Јакимовски - Македонија
5.Бурим Ајдини - Македонија
6.Ирена Титиева - Македонија
7.Ставре Димитров - Стадим - Македонија
8.Абди Бајрами - Македонија
9.Даг Стабер - САД
10.Ацо Таневски - Македонија
11.Цветанка Јованова - Македонија
12.Соња Димовска - Македонија
13.Срѓан Миќиќ - Македонија
14.Мило Стојковиќ - Србија
15.Ферудин Ишиман - С.Кипар
16.Мелинда Торок - Србија - Унгарија
17.Ертугрул Сарач - Турција
18.Љубомир Лацковиќ - Србија
19.Звонко Павлиќиќ- Црна Гора
20.Кванг Сук Парк - Ј.Кореа
21.Џонатан Санчез - швајцарија
22.Јачар Чали - Турција

2009

1.Мирена Златева - Бугарија                                                                                    2.Ферудин Ишиман - С.Кипар
3.Секип Огуз - Турција
4.Мирослав Крстески - Миро - Македонија
5.Мери Аницин - Пејоски - Македонија
6.Хулија Вурнал Икизгул - Турција
7.Ишик Чухачоглу - Турција
8.Павел Василев - Бугарија
9.Нагип Исмаили - Наги - Македонија
10.Билгаип Кочишта - Биге - Македонија
11.Јашар Чали - Турција
12.Јасмина Томовска - Македонија
13.Весела Стаменова - Бугарија
14.
Барбу Јонту-Теодор - Романија
15.Александар Јовановски - Македонија
16.Решат Амети - Македонија
17.Ѓорѓи Чулаковски - Ѓото - Македонија
18.Теодор Георгиевски Теди - Македонија
19.Михаил Тугеару- Романија
20.Станко Георгиев - Македонија
21.Жарко Јакимовки - Македонија
22.Александар Станковски - Македонија                                                                         23.Марија Златанова - Бугарија

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КИЧЕВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА