ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КИЧЕВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

 

A.Д.ТАЈМИШТЕ - КИЧЕВО

         

    ГЛАВЕН СПОНЗОР

www.tajmiste.com.mk

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ НА РМ

             ПОКРОВИТЕЛ

www.sobranie.mk

ОПШТИНА КИЧЕВО

    

www.kicevo.org.mk

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КИЧЕВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА