ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КИЧЕВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

 

               ДЕЛА НА УЧЕСНИЦИТЕ НА КОЛОНИЈАТА 2008 година

                                                           

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КИЧЕВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА